Hiển thị Trường Hợp
0-Sẵn sàng Để Tàu
1 Paper Salad Bowl
2 Giấy Súp Cốc
0,01 US$ - 0,02 US$/Cái
10000.0 Cái(Min. Order)
0,01 US$ - 0,02 US$/Cái
50000.0 Cái(Min. Order)
18,71 US$ - 19,47 US$/Hộp các tông
1 Hộp các tông(Min. Order)

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu