15พัดกระดาษ
1 Paper Salad Bowl
2 ถ้วยกระดาษ
3 Paper Noodle/kabob box