แสดงกรณี
0- Ready To Ship
1 Paper Salad Bowl
2 ถ้วยกระดาษ